คอร์ดเพลงฮิต

คอร์ดเพลง โดดดิด่ง – BNK48

คอร์ดเพลง โดดดิด่ง BNK48 คอร์ดง่ายๆ

Lyrics: Yui Manasak

โดดดิด่ง คอร์ด
【MV Full】โดดดิด่ง Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ / BNK48

เนื้อเพลง โดดดิด่ง – BNK48

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

* ชาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี ดาดีด่า ดีดา ดีด่า ดีดาดีด่า ดีดา ดีด่า ดี ดา ด๋า ดา
ชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดี ดา ชาดีด่า ดีดา ด้า ดา ด๋า ดา

ยามมีบุญมีงาน พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน พากันไปฟ้อนไปฮ่อนไปม่วน
พากันมาลุม ตุ้ม โฮม
จั๊กจังหวะอีหยัง บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย
สะกิดจังหวะในใจเฮาเสย จนเหมิ่ดความเหงา เศร้า ระทม
แดดสิฮ้อนป่านได๋ บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม แฮ่งระดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบ
ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่วนม่วนม่วน กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่
เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

** จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย
แต่ถืกใจซุมตะเฮา ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ
โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง่ โดดิโดดิโดดดิด่ง จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณ โดดดิด่ง .

(ซ้ำ * )

ยามมีบุญมีงานไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮม
มาซ่อยเหลือกันทั้งพระทั้งโยมระดมกันมา เอา บุญ
มีแต่ความม่วนซื่นน้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
เห็นแต่รอยยิ้มคนมาเอาบุญ ฟ้อนกันจนมุ่น อุ้ย ปุ้ย
ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่วนม่วนม่วน กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่
เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

(ซ้ำ ** , ** )

จนว่าหลงส่น ฟ้อนใส่ลายพิณ โดดดิด่ง

(ซ้ำ * )

ใส่ความเห็น